"); echo ("Okres utrzymania strony WWW zakonczyl sie w dniu ".date("d-m-Y",$czas_konca_www).".
\n"); echo ("W celu przedluzenia subskrypcji prosimy o kontakt:"); echo ("info@fabrkachlodu.pl
\n"); echo("


"); } else { // Odczytuje ostatnie wyniki pomiarów z pliku data_last.csv include("read_data_last.php"); } include("../lines.php"); ?>

W Hali Wola podłączone są 2 mroźnie do internetu.
Szacunkowy czas dotarcia serwisu to 2 godziny.
Bierzące statusy dostępne dla użytkowników aplikacji °FCINBOX

Aktualne wyniki pomiarów

".$NAZWA_L1."\n"); if ($NAZWA_L2!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_L3!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_L4!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_L5!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_L6!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_L7!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_L8!="") printf ("\n"); ?> ".$L1.$JEDN_L1."\n"); if ($NAZWA_L2!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_L3!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_L4!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_L5!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_L6!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_L7!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_L8!="") printf ("\n"); ?>
".$NAZWA_L2."".$NAZWA_L3."".$NAZWA_L4."".$NAZWA_L5."".$NAZWA_L6."".$NAZWA_L7."".$NAZWA_L8."
".$L2.$JEDN_L2."".$L3.$JEDN_L3."".$L4.$JEDN_L4."".$L5.$JEDN_L5."".$L6.$JEDN_L6."".$L7.$JEDN_L7."".$L8.$JEDN_L8."
\n"); printf ("\n"); if ($NAZWA_XL1!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL2!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL3!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL4!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL5!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL6!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL7!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL8!="") printf ("\n"); printf ("\n"); printf ("\n"); if ($NAZWA_XL1!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL2!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL3!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL4!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL5!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL6!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL7!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL8!="") printf ("\n"); printf ("\n"); printf ("
".$NAZWA_XL1."".$NAZWA_XL2."".$NAZWA_XL3."".$NAZWA_XL4."".$NAZWA_XL5."".$NAZWA_XL6."".$NAZWA_XL7."".$NAZWA_XL8."
".$XL1.$JEDN_XL1."".$XL2.$JEDN_XL2."".$XL3.$JEDN_XL3."".$XL4.$JEDN_XL4."".$XL5.$JEDN_XL5."".$XL6.$JEDN_XL6."".$XL7.$JEDN_XL7."".$XL8.$JEDN_XL8."
\n"); // Wyœwietla linie XL9...XL16 printf ("
\n"); printf ("\n"); if ($NAZWA_XL9!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL10!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL11!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL12!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL13!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL14!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL15!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL16!="") printf ("\n"); printf ("\n"); printf ("\n"); if ($NAZWA_XL9!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL10!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL11!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL12!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL13!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL14!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL15!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL16!="") printf ("\n"); printf ("\n"); printf ("
".$NAZWA_XL9."".$NAZWA_XL10."".$NAZWA_XL11."".$NAZWA_XL12."".$NAZWA_XL13."".$NAZWA_XL14."".$NAZWA_XL15."".$NAZWA_XL16."
".$XL9.$JEDN_XL9."".$XL10.$JEDN_XL10."".$XL11.$JEDN_XL11."".$XL12.$JEDN_XL12."".$XL13.$JEDN_XL13."".$XL14.$JEDN_XL14."".$XL15.$JEDN_XL15."".$XL16.$JEDN_XL16."
\n"); } // if ($EXT_LINES) ?> \n"); printf ("\n"); if ($NAZWA_XL1!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL2!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL3!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL4!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL5!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL6!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL7!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL8!="") printf ("\n"); printf ("\n"); printf ("\n"); if ($NAZWA_XL1!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL2!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL3!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL4!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL5!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL6!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL7!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL8!="") printf ("\n"); printf ("\n"); printf ("
".$NAZWA_XL1."".$NAZWA_XL2."".$NAZWA_XL3."".$NAZWA_XL4."".$NAZWA_XL5."".$NAZWA_XL6."".$NAZWA_XL7."".$NAZWA_XL8."
".$XL1.$JEDN_XL1."".$XL2.$JEDN_XL2."".$XL3.$JEDN_XL3."".$XL4.$JEDN_XL4."".$XL5.$JEDN_XL5."".$XL6.$JEDN_XL6."".$XL7.$JEDN_XL7."".$XL8.$JEDN_XL8."
\n"); // Wyswietla linie XL9...XL16 printf ("
\n"); printf ("\n"); if ($NAZWA_XL9!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL10!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL11!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL12!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL13!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL14!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL15!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL16!="") printf ("\n"); printf ("\n"); printf ("\n"); if ($NAZWA_XL9!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL10!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL11!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL12!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL13!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL14!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL15!="") printf ("\n"); if ($NAZWA_XL16!="") printf ("\n"); printf ("\n"); printf ("
".$NAZWA_XL9."".$NAZWA_XL10."".$NAZWA_XL11."".$NAZWA_XL12."".$NAZWA_XL13."".$NAZWA_XL14."".$NAZWA_XL15."".$NAZWA_XL16."
".$XL9.$JEDN_XL9."".$XL10.$JEDN_XL10."".$XL11.$JEDN_XL11."".$XL12.$JEDN_XL12."".$XL13.$JEDN_XL13."".$XL14.$JEDN_XL14."".$XL15.$JEDN_XL15."".$XL16.$JEDN_XL16."
\n"); } // if ($EXT_LINES) ?> Wizualizacja pomiarów z ".$NAZWA_OBIEKTU." dostepna on-line przez Internet"); ?>
Dane przesyłane co 5 minut
Data Godzina Poziom GSM HTTP
meldunki
HTTP
komendy
HTTP
bez potw.
HTTP
bledy
RESETY Ostatni
reset
Liczba ">danych Liczba rekordów Stan konta
(PLN)
 • Process
 • Upload
Sanepid

Usługa spełniająca wymogi Sanepidu. Odkryj nową aplikację mobilną °FCINBOX

 • Zachowanie zimnego łańcucha z zapisem dostępu np. do szczepionek
 • Bezposrednia eskalacja do serwisu chłodniczego lub personelu
 • Powiadamianie przez SMS o niewłaściwej temperaturze lub zaniku zasilania
 • Monitoring zdarzeń przez smartphona, komputer
 • Wydruki z historią pomiarów i zdarzeń
 • Progi rejestrowane wraz z datą, godziną, numerem sensora
 • Zasilanie awaryjne do 3 dni, w transporcie do 14 dni
 • Wysoka niezawodność 4-pasmowego modemu GPRS
 • Produkt 100% Polski. Pełna dokumentacja.
zgodnie z sanepidem

Innowacyjne kontrolowanie temperatury i wsparcie serwisu

 • Monitoring chłodni, mroźni i zamrażarek, transportu
 • Kontrola warunków przechowywania np. szczepionek i leków
 • Rejestracja w transporcie i przeładunku
 • Nadzór nad łańcuchem chłodniczym i bezpieczeństwem danych
 • Rejestracja zużycia prądu (moliźwość optymalizacji do 50%)
 • Dla każdej branży dostępne inne sensory np. kontrola dostępu, ruchu, klimatu, wilgoci, ciśnienia, otwartych drzwi
lodówka podłączona do internetu

Montaż i serwis urządzeń chłodniczych

Fabryka Chłodu °FC to firma, która ciągle się rozwija. Głównym założeniem jest zwiększanie efektywności i bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w ogólnopojętej temperaturze kontrolowaniej i czerpiemy z tego satysfakcję.


Aktualne zdarzenia w Hali Wola

Praca kompresora, otwarcie drzwi, utrata napięcia, rejestracja temperatury

Powiększenie: Przeciąganie myszka w poziomie lub pionie. Palcami na smartphonie. Pomniejszenie: Podwójne klikniecie.

Wyświetlaj pomiary: \n"); } if ($NAZWA_L1!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_L2!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_L3!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_L4!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_L5!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_L6!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_L7!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_L8!="") { printf ("\n\n"); } if ($EXT_LINES) { // Wersja rozszerzona: dodatkowo wyœwietla linie rozszerzone printf ("
\n"); if ($NAZWA_XL1!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_XL2!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_XL3!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_XL4!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_XL5!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_XL6!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_XL7!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_XL8!="") { printf ("\n\n"); } // --------------------------------------------- if ($NAZWA_XL9!="") { printf ("
\n"); printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_XL10!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_XL11!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_XL12!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_XL13!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_XL14!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_XL15!="") { printf ("\n\n"); } if ($NAZWA_XL16!="") { printf ("\n\n"); } printf ("
\n"); printf ("\n"); printf ("\n"); } // if ($EXT_LINES) else { printf ("\n"); printf ("\n"); } ?>

Tabela z wynikami pomiarów"); if ($POKAZUJ_LINK_CSV) { // Pokazuje link do pliku z danymi if ($fn!='') $table_script="table.php?fname=".$fn."&nmonth=".$nm."&xls=1"; else $table_script="table.php?xls=1"; printf ("
Plik XLS z wynikami pomiarów"); $fsize=filesize("../".$fname)/1024; printf ("
Plik CSV z wynikami pomiarów"); printf (" (%d kB)
\n",$fsize); } printf ("
\n"); if ($fn!='') { printf (" AKTUALNE WYKRESY   >>> \n"); } ?> \n"; if ($len>0) echo " Wykresy z $miesiac >> \n"; } } // for (m=1; m<=12; m++) { ?>


°FCINBOX to więcej niż aplikacja.

Dostarczymy niezawodny rejestrator, sensory oraz kompleksowy serwis.
Zamów 2-miesięczny okres próbny już dziś!

Usługę serwisu chłodniczego dostarcza Fabryka Chłodu.
Konfiguracja rejestratora i aplikacji °FCINBOX wg wymagań i branży.

Aktualny status rejestratora w Hali Wola

Czas od ost. meldunku Adres IP nadajnika Nazwa hosta